Diagnostyka laboratoryjna w chorobach odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna w chorobach odkleszczowych

Postprzez Prezes Fundacji » Nie Lis 01, 2009 5:33 pm

Badania diagnostyczne w kierunku boreliozy:

Ze względu na zbyt duży i trudny do zaakceptowania odsetek wyników fałszywych testu ELISA, należy wykonać test Western Blot w obu klasach, tj. IgM i IgG. Wyniki fałszywe ELISY wynikają z niskiej czułości oraz małej swoistości tego testu, uważanego za podstawowy w diagnostyce boreliozy. Wyniki fałszywe dotyczą zarówno wyników dodatnich ("wynik dodatni, lecz choroby brak"), jak i wyników ujemnych ("wynik ujemny, lecz choroba jest aktywna"). W związku z tym, że każdy wynik powinien być sprawdzony testem Western Blot, nie ma sensu wykonywania testu ELISA (wyjątek- skierowanie na badanie od lekarza w ramach NFZ, gdyż wynik dodatni powinien skłonić lekarza do wypisania skierowania na test Western Blot). Cena tego testu wynosi ponad 110 PLN za jedną klasę; należy wykonać zarówno IgM, jak i IgG. Badanie jest dostępne w większości dobrych laboratoriów na terenie całego kraju.

Badanie Western blot nie określa poziomu przeciwciał; wskazuje natomiast, które antygeny ze swoistych dla bakterii boreliozy znaleziono w badanej surowicy. W związku z tym na wyniku są oznakowane badane antygeny ("paski").

Jeśli badanie Western Blot da wynik ujemny, wtedy należy wykonać badanie real time PCR w kierunku boreliozy. Należy przy tym zwrócić uwagę na czułość, jaką charakteryzuje się to badanie w danym laboratorium- badanie tą techniką, wykonane w http://www.cbdna.pl/CB DNA w Poznaniu, ma czułość 5 kopii DNA (dla porównania- w Laboratoriach Synevo- 500 kopii).

Jeśli i to badanie wyjdzie negatywnie, można rozważyć w kolejności:

*Leczenie próbne i obserwacja reakcji na leki

*Wykonanie ponowne testu Western Blot i/ lub real time PCR po upływie 3-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia

*Oznaczenie antygenów Borrelia burgdorferi w moczu (po prowokacji antybiotykowej)
http://www.wielkoszynski.webity.pl/zakr ... e-w-moczu/

* Wykonanie LTT
Badanie wykonywane jest w Niemczech. Krew do badania LTT pobierana jest w każdym regionie Polski, w którym Synevo Sp. z o.o. posiada laboratorium. Żeby umówić się na badanie należy skontaktować się z przedstawicielem medycznym w danym regionie, lub bezpośrednio z laboratorium (lista laboratoriów dostępna jest na stronie internetowej www.synevo.pl).

Poniżej - kontakt do przedstawicieli:

Laboratorium Warszawa + Wołomin (region mazowiecki)
Przemysław Rojewski, tel. 605 695 320
e-mail: przemyslaw.rojewski@synevo.pl

Laboratorium Łódź + Głowno (region łódzki, świętokrzyski)
Maciej Łabuda, tel. 609 917 704
email: maciej.labuda@synevo.pl
Monika Kucharek, tel. 506 228 742
e-mail: monika.kucharek@synevo.pl

Laboratorium Kraków (region małopolski)
Kamil Baran, tel. 609 322 276
e-mail: kamil.baran@synevo.pl

Laboratorium Lublin + Tomaszów Lubelski
(region lubelski, świętokrzyski, podlaski, podkarpacki)
Beata Bryzek, tel. 601 714 634
e-mail: beata.bryzek@synevo.pl

Laboratorium Wrocław + Ząbkowice Śląskie (region dolnośląski)
Beata Żegalska-Mastalerz, tel.: 601 953 388
e-mail:beata.mastalerz@synevo.pl

Laboratorium Zielona Góra + Laboratorium Gorzów Wielkopolski (region lubuski, okolice Barlinka, Trzcianki, okolice Wolsztyna, Międzychodu, okolice Głogowa)
Marcin Jankowiak, tel.: 609 917 709
e-mail: marcin.jankowiak@synevo.pl

Laboratorium Gdańsk + Tczew (region pomorski, warmińsko-mazurski)
Maciej Marciniak, tel. 517 339 446
e-mail: maciej.marciniak@synevo.pl

Laboratorium Poznań (region szczeciński, Wielkopolska)
Radosław Szczęsny, tel. 661 912 399
e-mail: radoslaw.szczesny@synevo.pl

Laboratorium Bydgoszcz + Toruń + Włocławek + Chojnice
(region kujawsko-pomorski, pomorski, zachodnio-pomorski)
Jakub Łukasiewicz, tel. 607 307 509
e-mail: jakub.lukasiewicz@synevo.pl

Laboratorium Sosnowiec (region śląski)
Lilianna Morawska, tel. 509 139 094
e:mail: lilianna.morawska@synevo.pl


W każdym punkcie Synevo, w którym jest możliwe pobranie krwi na badanie LTT cena badania to 500 zł. W większości miejsc krew pobierana jest we wtorki i czwartki, ze względu na terminy wysyłki materiału do Berlina.

Czas oczekiwania na wynik to 15 dni roboczych.

Ważne:

- Infekcja borrelią prowadzi do aktywacji limfocytów T. Test LTT potrafi wykryć jedną reagującą komórkę spośród stu tysięcy limfocytów. Jest to bardzo wysoka czułość.

- aktywacja Limfocytów T nie występuje zaraz po ugryzieniu kleszcza, należy odczekać 4-6 tygodni do ugryzienia do wykonania testu. Wcześniejsze wykonanie testu prowadzi do zafałszowania wyniku.

- wykonując badanie po leczeniu antybiotykowym, aby zwiększyć prawdopodobieństwa otrzymania niezafałszowanego wyniku, należy odczekać ok. 6 tyg.

- przeciwwskazaniem do wykonania testu LTT jest terapia sterydowa, immunosupresyjna lub antybiotykowa.*Wykonanie test CD57- tzw. FACs na boreliozę- wykonac można tylko w Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka, w Pracowni Zgodności Tkankowej, ze świeżej krwi; koszt badania 120 PLN. Należy przyjechać do IP-CZD i pobrać sobie odpowiednio próbkę w punkcie pobrań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, uprzednio opłacając badanie w kasie. Badanie można wykonać w każdy dzień roboczy, pobierając materiał w godzinach 8-10 (nie ma konieczności bycia na czczo). Próbkę krwi ("morfologiczną") można także pobrać w innym miejscu i w ciągu 2-3 godzin od pobrania dostarczyć do Pracowni- wystarczy przybyć do godz. 12-tej; na wynik oczekuje się ok. 2 godz.
Pracownia Zgodności Tkankowej
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia
Dziecka Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Tel/Fax +48 22 815 19 35
Tel. +48 22 815 77 49
=================

Test LTT:

Ujemny wynik testu LTT-borelli nie wyklucza w stu procentach występowania aktywnej infekcji. W związku z tym monitorowanie obrazu klinicznego stanowi bardzo istotną część diagnostyki boreliozy i umożliwia dobranie odpowiedniej terapii.

Wskazania do wykonania LTT-borelli:

* Podejrzenie rozsianej boreliozy przy niepewnych wynikach badań serologicznych
* Podejrzenie przetrwania boreliozy (terapia antybiotykowa w wywiadzie)
* Kontrola leczenia po zastosowaniu antybiotykoterapii
* Podejrzenie nawrotu choroby

Materiał jaki należy wysłać w celu wykonania badanie LTT:
20 ml świeżej krwi heparynowej + 5 ml krewi pobranej na skrzep (nie zamrażać ani
nie schładzać i wysłać w dniu pobrania)

CD57- test, wskazywany przez Strickera, jako pomocny w monitorowaniu leczenia oraz w diagnostyce seronegatywnej boreliozy, której objawy są obecne dłużej niż 1 rok. Jako specyficzny dla boreliozy traktowana jest subpopulacja limfocytów CD57+ CD3-; prawidłowa wartość tego podzbioru u osób zdrowych to >200. Wartość ponad 100 świadczy o leczeniu w dobrym kierunku, a ok. 200 o tym, że można rozważac zakończenie leczenia- biorąc pod uwagę oczywiście objawy. To badanie ma związek tylko z boreliozą - z koinfekcjami niestety, nie. Burrascano w swoim przewodniku leczenia z 2005 r. pisze, że raczej nie spotyka osób wyleczonych, których wartość CD57 jest poniżej 180 komórek. Innymi słowy- przy wartościach niższych nie ma co kończyć leczenia. Wynik odzwierciedla stopień zakażenia. To nie jest test diagnostyczny, ale jest stosowany jako marker Lyme :
>200 norma
<20 ciężka choroba
0-60 chroniczna borelioza
> 60 poprawa; leczenie idzie w dobrym kierunku

Uwaga! Test nie powinien być wykonywany u dzieci ze względu na brak odniesienia do wyników obserwacji Strickera (badania robiono tylko na populacji osób dorosłych)

CD 57- streszczenie artykułu Strickera http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11222912

Przykładowy wynik badania CD 57 (FACs na boreliozę):

Limfocytoza CD45+/SSC low 1489... norma [1000-5300]
Limfocyty T CD3+ 948 , norma [800-3500]
Limf. T supresorowe CD3+CD8+ 369 norma [200-1200]
Limf. T pomocnicze CD3+CD4+ 509 [400-2100]
Komórki NK CD16+56+CD3- 300 [70-1200]
Limfocyty B CD19+ 220 [200-600]
Stosunek Limf. T pomocn/supr 1.4 norma [1.1 - 1.4]
Subpopulacja NK:
CD 56+ CD 3- 300
CD 57+CD 8+ 129
CD 56+CD 57+ 143
CD 56+CD 3- 116
CD 57+ 192 120
CD 57 CD 3- 92
Subpopulacja T CD8+/CD57+ 49

Badania diagnostyczne w kierunku innych infekcji odkleszczowych:

1. Badania serologiczne, czyli oznaczanie przeciwciał w kierunku następujących chorób (głównie IgG):
- babeszjoza
- bartonelloza
- mykoplazmoza
- ehrlichioza/ anaplazmoza
- jersinioza
- toxoplazmoza

2. Poszukiwanie materiału genetycznego (DNA) drobnoustrojów metodą PCR:
- babeszjoza
- bartonelloza
- mykoplazmoza
- ehrlichioza/ anaplazmoza
- jersinioza

3. Rozmazy krwi:
- babeszjoza
- anaplazmoza/ ehrlichioza


Wskazówki praktyczne:

- nie wykonuj żadnych testów serologicznych w kierunku boreliozy przed upływem 4-6 tygodni od ukąszenia; w boreliozie obserwuje się opóźnione powstawanie przeciwciał i test wykonany w tym czasie daje wyniki fałszywie ujemne

- jeśli decydujesz się na badania serologiczne, rozważ wykonanie ich wszystkich w jednym miejscu- zaoszczędzisz w ten sposób czas i ból przy pobieraniu krwi; komplet badań, łącznie z Western Blotem, można wykonać np. w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie- należy przesłać kurierem probówkę odwirowanej krwi (surowicę). Więcej informacji:

Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych, IMW
ul. Jaczewskiego 2
P.O. Box 185,
20-950 Lublin
tel.: (081) 71 84 572

Lista i cennik badań IMW http://www.imw.lublin.pl/cenniki/cennik300609a.doc


- jeśli z badań serologicznych wyszły negatywne wyniki, przy podejrzeniu choroby, należy wykonać badanie metodą PCR. Cały zestaw badań można wykonać w Centrum Badań DNA w Poznaniu http://www.cbdna.pl/index.php/oferta/infekcje-odkleszczowe.html. CB DNA przygotowało specjalne zestawy wysyłkowe, więc nie trzeba jechać osobiście, aby wykonać te badania. Jeśli masz/ miałeś rumień lub potwierdzenie laboratoryjne boreliozy testem Western Blot, wystarczy zlecić wykonanie Panelu koinfekcji w boreliozie (702); w przeciwnym wypadku wybierz Panel Koinfekcji Odkleszczowych (701) lub pojedyncze badania. Zestawy wysyłkowe lub zamówienie wizyty domowej pielęgniarki, która pobierze i wyśle krew, należy zamawiać bezpośrednio w CB DNA (Kontakty http://www.cbdna.pl/index.php/kontakt.html) Więcej informacji:

NZOZ Laboratorium Genetyki Medycznej CB DNA
ul. Mickiewicza 31
Recepcja - pok. 19
60-835 Poznań
Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 13.00

BIURO LABORATORIUM:
NZOZ Laboratorium Genetyki Medycznej CB DNA
ul. Mickiewicza 31, pok.19
60-835 Poznań

tel.: 061 623 25 25
tel.: 061 622 26 56
tel.kom: 0 509 658 006
fax: 061 623 25 26
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

- jeśli pojawił się rumień, nie musisz potwierdzać laboratoryjnie boreliozy; rumień oznacza, że masz boreliozę- musisz się zgłosić do lekarza, który zleci leczenie antybiotykami. Aby leczenie było skuteczne, powinno się jednak wykonać badania w kierunku koinfekcji takich, jak bartonelloza i babeszjoza (u dzieci również ehrlichioza/ anaplazmoza), gdyż ich leczenie jest inne, niż boreliozy

- jeśli szukasz przyczyny bólów stawowych u siebie, rozważ wykonanie badania w kierunku jersiniozy

- jeśli rozpoczynasz leczenie boreliozy latem, kiedy lekarze raczej nie przepisują doxycykliny (ze względu na nadwrażliwość i możliwe oparzenia skóry przez słońce), wykonaj także badania w kierunku mykoplazmozy oraz ehrlichiozy/ anaplazmozy, gdyż ich obecność może wymagać modyfikacji leczenia

- czasami lekarz zleci także badania w kierunku wirusów- zwłaszcza HHV-1, cytomegalii (CMV) i mononukleozy (EBV) oraz toxoplazmozy- najczęściej wtedy, gdy pacjent jest w ciężkim stanie i nie reaguje na leczenie

Wyniki ujemne/ negatywne w aktywnej chorobie:

Mimo wyboru testów i metod do wykrywania zakażeń odkleszczowych nadal część chorych nie uzyskuje potwierdzenia laboratoryjnego choroby. Dzieje się tak z wielu powodów. O trudnościach diagnostycznych boreliozy poczytasz więcej tutaj http://borelioza.gazetka.eu/artyk/borelioza-diagnostyka.pdf.

Należy mieć na uwadze, że patogeny odkleszczowe są jednymi z najstarszych drobnoustrojów, w związku z czym przez lata ewolucji wykształciły różne mechanizmy obronne przed pokonaniem ich przez organizm gospodarza. Ten fakt może powodować, że organizm człowieka nie jest w stanie rozpoznać i pokonać wroga, a więc badania serologiczne, które badają odpowiedź organizmu na zakażenie, mogą wychodzić ujemnie. Drobnoustroje te zazwyczaj tylko okresowo pojawiają się we krwi, a więc poszukiwanie materiału genetycznego (DNA) we krwi też może dać negatywny rezultat.

Pomijając defekt genetyczny, który powoduje, że organizm ludzki nie produkuje przeciwciał, częściej za seronegatywność (ujemny wynik badania serologicznego) odpowiadają kompleksy immunologiczne antygen- przeciwciało. Jeśli organizm człowieka rozpozna wroga- zaczyna produkować przeciwciała. Przeciwciała te wiążą się z antygenami (drobnoustrojami, ich fragmentami), tworząc kompleksy immunologiczne. W badaniach serologicznych ocenia się ilość wolnych, tj. niezwiązanych z antygenami przeciwciał. Wynik ujemny u osoby z aktywną chorobą, zwłaszcza w stanie ciężkim, może więc wskazywać na brak wolnych przeciwciał ze względu na duże obciążenie drobnoustrojami lub mniejszą produkcją przeciwciał; nie oznacza jednak braku choroby.

Istnieje możliwość sprawdzenia, czy w surowicy znajdują się tylko same kompleksy immunologiczne, które powodują, iż wynik badania testem ELISA jest fałszywie negatywny. Na razie badanie takie obejmuje tylko przeciwciała w klasie IgM:

http://cbdna.pl/download/Cennik_Imm.pdf

Badanie oznaczone symbolem: IM/001K

Wobec ciągle niedoskonałych metod diagnostycznych w odniesieniu do infekcji odkleszczowych, lekarz z doświadczeniem bardziej opiera się podczas stawiania diagnozy na obrazie klinicznych (objawach, skargach), niż na wynikach badań laboratoryjnych.

Monitorowanie leczenia:

Niestety, nie ma na dzisiaj możliwości monitorowania leczenia boreliozy i innych chorób odkleszczowych poprzez testy laboratoryjne. Jedynym wyznacznikiem jest samopoczucie chorego oraz jego reakcja na przyjmowane leki. Podejmowane są co prawda próby stosowania testu CD57 oraz LTT podczas leczenia boreliozy, jednak ze względu na niewielkie doświadczenie w tym zakresie i brak badań na większej populacji chorych, najważniejsze nadal pozostaje samopoczucie chorego. Wyjątek stanowi badanie Western Blot w klasie IgM- jeśli wynik jest dodatni lekarz najprawdopodobniej zaleci kontynuację leczenia. Negatywny wynik pojedynczego badania real time PCR też nic nie wnosi, gdyż jak wynika z pierwszych doświadczeń w tym zakresie, materiał genetyczny bakterii (DNA) może być nieobecny nawet przez kilka tygodni, aby później nastąpił jego wyrzut do krwi; wynik pozytywny natomiast na pewno jest znaczący:


http://spreadsheets.google.com/pub?key= ... LysqxuHzZg


Są to wyniki badań pilotażowych, przeprowadzonych przez poznańskie Centrum Badań DNA.


Badania po zakończonym leczeniu boreliozy:

- po kilku, kilkunastu tygodniach można wykonać badanie Western Blot w obu klasach, tj. IgM i IgG - wynik dodatni oznacza, że wykryto specyficzne dla bakterii antygeny białkowe (testem tym nie szuka się przeciwciał)

- badanie real time PCR nie jest polecane, gdyż- jak wskazują pierwsze doświadczenia z projektu badawczego Centrum Badań DNA w Poznaniu- aby uzyskać wynik pozytywny najczęściej objawy powrotu choroby muszą być już bardzo nasilone

- rozważyć wykonanie testu LLT- badanie kontrolne LTT należy wykonać 4-6 tygodni po zakończeniu terapii.
Po skutecznym leczeniu wartości SI dla antygenów Borrelia sp. powinny się wyraźnie obniżyć.

Publikację, zawierającą informacje o diagnostyce boreliozy można pobrać pod tym linkiem:

http://lymepoland.com/pliki/alma%20mate ... %C4%85.pdf

Zanim zadasz na Forum jakiekolwiek pytanie, dotyczące diagnostyki laboratoryjnej, koniecznie zapoznaj się z:

* Całym Odkleszczowym abc http://kleszcze.edu.pl/odkleszczowe-abc-f4.html

*Najczęściej Zadawanymi Pytaniami na stronie Stowarzyszenia Chorych Na Boreliozę http://docs.google.com/View?docid=dfs9jh96_16gzkp8qfn

* Poradnikiem doktora Piotra: http://borelioza.gazetka.eu/artyk/poradnik.pdf

Zaglądającym tu lekarzom proponujemy zajrzeć tutaj:

http://borelioza.gazetka.eu/artyk/001.medycyna.pdf
Fundacja BARTEK na Rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami Odkleszczowymi: http://www.fundacja-bartek.pl
Awatar użytkownika
Prezes Fundacji
 
Posty: 541
Rejestracja: Wto Wrz 15, 2009 1:07 pm

Re: Diagnostyka laboratoryjna w chorobach odkleszczowych

Postprzez beat78 » Śro Wrz 24, 2014 4:46 pm

A czy mogłabym prosić o podanie schematu postępowania dla osób świeżo ugryzionych oraz (co mnie bardziej interesuje) dla ugryzionych dawno temu. Jakie badania sugerujesz, w jakiej kolejności i gdzie?
Z przeczytanych przeze mnie informacji polecane są na początek Western blot w obu klasach oraz KKI i to już jest koszt ok 700zł, jeśli do tego dodam panel chorób odkleszczowych za bodajże 600zł to robi się ciekawie, a gdybym chciała LTT...
Dlatego żeby nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie bardzo, to a bardzo, proszę o sprecyzowanie, kto jakie badania i w jakiej kolejności powinien wykonać.
beat78
 
Posty: 13
Rejestracja: Pią Wrz 05, 2014 2:19 pm


Wróć do Badania

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości